Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 12/10/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 07.10.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 12/10/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Aπογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 07.10.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 31/10/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 26.10.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 31/10/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Απογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 26.10.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 16/11/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 11.11.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 16/11/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Απογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 11.11.2016

 
 

Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών