Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 30/11/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 25.11.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 05/12/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Aπογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 30.11.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 19/12/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 14.12.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 19/12/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Απογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 14.12.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 30/01/2017 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 25.01.2017

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 30/01/2017 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Απογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 25.01.2017

 
 

Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών