Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγρινίου - Υπηρεσίες

Αντικείμενο της δραστηριότητας του 3MPLAN KEK είναι:

  • KEK ΑΓΡΙΝΙΟ Η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε άνεργους, μακροχρόνια άνεργους αλλά και εργαζόμενους
  • KEK ΑΓΡΙΝΙΟ Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών συναφών με τα αντικείμενα της εκπαίδευσης
  • KEK ΑΓΡΙΝΙΟ Η δημιουργία τεχνολογικής υποδομής, εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών επιμόρφωσης και ενημέρωσης για την διευκόλυνση της κατάρτισης από απόσταση
  • KEK ΑΓΡΙΝΙΟ Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και την διευκόλυνση της ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων όσον αφορά τις ευκαιρίες κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και εργασίας

Παρεχόμενες υπηρεσίες:


ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOBILE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CLOUDLEDGE TOC

Η 3M Plan, η Master Α.Ε. και η Signature Travel υλοποιούν καινοτόμα πλατφόρμα εκπαιδευτικού τουρισμού. Στοχεύουν στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής μάθησης, εκπαιδευτικού υλικού και mobile εφαρμογών, που θα οδηγήσουν σε αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος και της γνώσης για ιστορικά/πολιτιστικά μνημεία, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Το σύστημα μεταξύ άλλων επιτρέπει τον προγραμματισμό και την συμμετοχή σε βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, παρουσιάσεις, επιδείξεις από experts), στον τόπο επίσκεψης των τουριστών. Ο επισκέπτης του σημείου όχι μόνο εκπαιδεύεται αλλά γίνεται ο ίδιος δημιουργός και συμμέτοχος της διαδικασίας μέσω τψν εκφρασμένων ενδιαφερόντων του.
"Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ--05185)", έχει διάρκεια 24 μήνες.

3MPLAN KEK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ. Μαυρομιχάλη 1 & Ακτή Κονδύλη - (Πλησίον ΗΣΑΠ & Προαστιακού Πειραιά), τηλ.: 210 4133023

e-mail: info@3mplan.gr | Website: www.3mplan.gr

 

Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών