Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης & απασχόλησης, για 10.000 ανέργους 25-45 ετών

Τίτλος Προγράμματος

“Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης & απασχόλησης, για 10.000 ανέργους 25-45 ετών”

Με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΔΥΠΑ προχωρά στην υλοποίηση μίας καινοτόμου δράσης που συνδυάζει την Κατάρτιση, πιστοποίηση σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητές και προώθηση στην απασχόληση σε επιδοτούμενη θέση εργασίας για 6 μήνες.

Στόχος

  • Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε να προετοιμαστούν για εργασία σε τομείς υψηλής ζήτησης και αιχμής
  • Η προώθηση τους σε θέσεις 6μηνης πλήρους απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες που μόλις απέκτησαν.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ωφελούμενοι 10.000 άνεργοι ηλικίας 25-45 ετών, κατόπιν υποβολής αίτησης κατά σειρά προτεραιότητας

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Έως 400€ Εκπαιδευτικό Επίδομα

Μετά την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα επιδοτούμενης 6μηνης απασχόλησης σε επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τις νέες δεξιότητες και γνώσεις τους, με τη ΔΥΠΑ να καλύπτει:

  • Το 100% του μισθού και των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών (έως 6.132ευρώ ανά θέση εργασίας)
  • και το 80% για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών (έως 4.906 ευρώ ανά θέση εργασίας).

Έναρξη τμήματος για ωφελούμενους άνεργους στα πλαίσια της δράσης της ΔΥΠΑ «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» με αντικείμενο κατάρτισης ADMINISTRATIVE SUPPORT - Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ.

Επόμενες ενάρξεις τμημάτων στα αντικείμενα κατάρτισης :

  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ E-COMMERCE & HOSPITALITY SALES & MARKETING.
  • DIGITAL AND NETWORKING SKILLS - Στέλεχος Ψηφιακών Δεξιοτήτων Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές Στον Χώρο Εργασίας (Social Media)


Τη φόρμα επικοινωνίας θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο