Ανακοινώθηκε το Οριστικό Μητρώου Ωφελουμένων της Δράσης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Voucher 30 49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΝΕΟ επικαιροποιημένο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ VOUCHER 30-49!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ!

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σημεία Υπεροχής:

 • Εγκεκριμένος Πάροχος Κατάρτισης στην υλοποίηση και των 11 Εκπαιδευτικών Αντικειμένων
 • Εξασφάλιση Πρακτικής Άσκησης στο αντικείμενο κατάρτισής σου και δυνατότητα συνέχισης της εργασίας, σε πανελλαδικό δίκτυο 7.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 • Παραρτήματα και ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα για άμεση εξυπηρέτηση
 • Ιδιόκτητη Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης
 • Κορυφαίοι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ MASTER Α.Ε. Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής, Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου 2) ενταγμένο στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων.

Με την 30ετή και πλέον παρουσία του στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχει και τα 11 εκπαιδευτικά αντικείμενα.Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών σε επιλεγμένους κλάδους αιχμής (τομείς τεχνικών επαγγελμάτων) με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher)

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και πιστοποιηθούν στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 • υγείας – πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού.

Περιεχόμενο προγράμματος

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διακοσίων (200) ωρών.
 • Πρακτική άσκηση – on the job training - σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Δικαίωμα Συμμετοχής – Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΑΝΕΡΓΟΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 • Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€:

 • 1.520€ επίδομα πρακτικής άσκησης διάρκειας 380 ωρών (380 ώρες * 4,00 ευρώ/ώρα)
 • 1.000€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (200 ώρες * 5,00 ευρώ/ώρα)

Κριτήρια επιλογής (Μοριοδότηση)

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Οι υποβολές των αιτήσεων για το πρόγραμμα έχουν κλείσει.

Οδηγίες συμπλήρωσης - ΑΔΑ
Οδηγίες συμπλήρωσης - Εισόδημα

Παραρτήματα 3MPLAN KEK

Αγρίνιο: Εθνική οδός Αγρινίου - Αντίριου 40, Τηλ.: 26410 48775
Αττική - Περιστέρι (συν. φορέας): Π. Τσαλδάρη 75 - 77 , Τηλ.: 210 5710270, 210 4133023