Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών

H 3Μ PLAN είναι ανάδοχος της δράσης.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών» η οποία αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου και καινοτόμου πλέγματος υπηρεσιών σε 8.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σκοπός της Πράξης:

Σκοπός της Πράξης είναι να προάγει την κοινωνική συνοχή και να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη των άνεργων νέων και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η αναγκαιότητα της πράξης προκύπτει κυρίως από την ένταση του φαινομένου των νέων που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Αντικείμενα κατάρτισης - Περιεχόμενο προγράμματος:

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Μεταποίηση, Υγεία και Ευεξία, Κυκλική οικονομία & Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας και Τομέας δομικών υλικών + Μετάλλου. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 400 έως 700 ώρες.

Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει

  • Επαγγελματική Συμβουλευτική,
  • Επαγγελματική Κατάρτιση (θεωρητική κατάρτιση & πρακτική άσκηση)
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 έως 29 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ την ώρα. Ειδικότερα για τους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία:

€ 3500 € 2800 € 2000
πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 700 ωρών πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 560 ωρών πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400 ωρών

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://youth.inegsee.gr/


Τη φόρμα επικοινωνίας θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Πατήστε εδώ


Espa-Logo

Παραρτήματα 3MPLAN KEK

Αγρίνιο: Εθνική οδός Αγρινίου - Αντίριου 40, Τηλ.: 26410 48775
Αττική - Περιστέρι (συν. φορέας): Π. Τσαλδάρη 75 - 77 , Τηλ.: 210 5710270, 210 4133023